Valimisliit
Ühine Tee

Peame oluliseks iga inimest, kes elab või töötab Põhja-Sakala vallas.

Valimisliidust

 

Eelmise aasta septembris sai kokku tuumik, kes panid aluse valimisliidule ÜHINE TEE. Nendeks olid Arnold Pastak, pikaaegne Suure-Jaani volikogu esimees, Jüri Hansen koolijuht ja hariduselu eestvedaja, Kadri Linder, Kõpu piirkonna haridus- ja kogukonna elu eestvedaja, Romeo Mukk- Kuhjavere külavanem ja kogukonna liikumise eestvedaja, Andres Vinni-ettevõtja ja Metsküla piirkonna eest heaseisja, Madis Randaru- ettevõtja ja kultuurisõber ning Tõnu Aavasalu- ettevõtja ja Suure-Jaani valla viimane vallavanem.

 

Valimisliit Ühine Tee
MEIE VALIMISLIIT EI TÕSTA ÜLES VALLAVANEMA JA VOLIKOGU ESIMEHE NIME.
Meie nimekirjas on väärikad kandidaadid ning seetõttu usume neist igaühesse, et ta on vääriline astuma vallavanema või volikogu esimehe ametisse.
See saab olema Teie otsus, armsad valijad, kes astub nimekirjast, valimistulemuse põhjal, nendesse ametitesse.
 
Usume oma kandidaatidesse ja austame vallakodanike otsust!

Meie põhiväärtused, mille eest seisame

Oleme pühendunud kohaliku elu arendamisele jätkusuutlikult, vastutustundlikult ja avatult. Selleks arendame austusele põhinevaid suhteid vallakodanike, ettevõtjate, ametnike, hallatavate asutuste, kogukondade ja kõigi sõprade ning koostööpartneritega. Meie põhiväärtusteks on:

USALDUSVÄÄRSUS

PROFESSIONAALSUS

KAASATUS

Usaldusväärsus – see on koostöös oluline, see tuleb välja teenida, ilma selleta ei saa kaasaegne omavalitsus toimida.

Professionaalsus – selleks, et asjad liiguksid õiges suunas, peavad omavalitsuses tööl olema oma valdkonna professionaalid, hoolivad spetsialistid.

 

Kaasatus – õigete otsuste eelduseks on erinevate osapoolte varane kaasamine, et kõik tunneksid ennast vajaliku ja olulisena.