Haridus ja kultuur

1. Loome kaasaegse, haridus- ja õpilassõbraliku õpikeskkonna kõikides valla koolides.

2. Ehitame Suure-Jaani Koolile tänapäevase ja innovaatilise õpikeskkonnaga hoone.

3. Kindlustame kõigile soovijatele kodulähedase lasteaia ja alghariduse.

4. Jätkame Lahmuse Koolis hariduslike erivajadustega laste õpet nii oma valla ja teiste omavalitsuste lastele.

5. Pakume võimalikult mitmekesist huviharidust ja huvitegevust nii noortele kui täiskasvanutele.

6. Seisame selle eest, et raamatukogud maapiirkonnas säiliksid ning oleksid tihedas koostöös külaseltsidega kogukonnaelu ja valdkondade vaheliste ühisprojektide eestvedajad.

7. Väärtustame kohalikku kultuurpärandit ja rikastame oma tänaseid tegemisi tuginedes piirkondlikele suurkujudele.

8. Kanname põhimõtet, et rahvaspordis on esmatähtis osavõtt ja rõõm liikumisest.