Majandus

1. Aitame leida erinevaid koostöövõimalusi ettevõtluse arendamiseks piirkonnas, oleme heaks partneriks ettevõtjale.

2. Edendame turismi, turundame kohalikke sündmusi ning tutvustame vallas olevaid võimalusi.

3. Hoiame korras valla teed ja tänavad, ehitame riigi toel uusi kergliiklusteid ja kõnniteid, soodustame rattaliiklust.

4. Suurendame investeeringuid mustkatete rajamiseks ning tõhustame olemasolevate kruuskattega teede hooldust.

5. Jätkame hajaasustuse programmi ning ühisveevärgi laiendamist.

6. Toetame koostöös riigiga kiire interneti arendamist kogu vallas.

7. Leiame koostöös ettevõtjatega ja Suure-Jaani Haldusega võimalused uute korterelamute ehitamiseks ja lahendame vajalike spetsialistide (õpetajad, perearstid jt) korterimured.

8. Taastame koostöös ettevõtjatega regulaarsed ettevõtjate ümarlaua.

9. Kutsume ellu ettevõtluspäeva.

10. Loome ettevõtjalt-ettevõtjale portaali.

11. Viime sisse alustava ettevõtja toetuse.

12. Toetame noorte ettevõtlikkust.

13. Korrastame valla juhtimisstruktuuri, pannes ettevõtlusega tegelemise ühe konkreetse ametniku tööülesandeks.

14. Teeme koostööd ülikoolide ja kutsehariduskeskustega, loome stipendiumi kohalike noorte õppimise toetamiseks.

15. Otsime uusi ja paindlikke lahendusi, et parandada ühistranspordivõrgustikku ning tagada inimestele liikumisvõimalus valla-, teenus- ja maakonnakeskusesse.

16. Jätkame tänavavalgustuse arendamist, kasutades energiasäästlikke lahendusi.

17. Loome vallas jäätmete liigiti kogumise võimekuse vastavalt elanike vajadustele.

18. Vähendame prügi sattumist loodusesse tagades hea jäätmekäitluse süsteemi.

19. Võtame investeeringute tegemisel aluseks kasusaajate arvu.