Sotsiaalvaldkond

1. Kutsume ellu “Noore pere paketi” – eluasemetoetus, lapsetoetus, lasteaia osalustasu, ranitsatoetus, huviharidus jm.

2. Aitame abivajajaid kogukonnakeskselt ja vajaduspõhiselt – loome nn sotsiaalse naabrivalve.

3. Mitmekesistame koduteenuseid ja kindlustame nende kättesaadavuse kogu vallas.

4. Laiendame eakate päevakeskuse teenust koos transporditeenusega ja toetatud elamist, et eakad saaksid kauem kodus elada.

5. Arendame välja vajaduspõhise mobiilse lapsehoiuteenuse.

6. Kaardistame süstemaatiliselt probleeme, et neile lahendust otsida.

7. Otsime uusi innovatiivseid lahendusi, s.h e-lahendusi.

8. Koolitame sotsiaaltöötajaid, et tõsta nende pädevust.