Uudised

Usume oma kandidaatidesse ja austame vallakodanike otsust

15.septembril kogunesime oma valimisliidu liikmetega. Meie koosviibimiselt jäi kõlama üks väga oluline otsus:
 
MEIE VALIMISLIIT EI TÕSTA ÜLES VALLAVANEMA JA VOLIKOGU ESIMEHE NIME.
 
Meie nimekirjas on väärikad kandidaadid ning seetõttu usume neist igaühesse, et ta on vääriline astuma vallavanema või volikogu esimehe ametisse.
See saab olema Teie otsus, armsad valijad, kes astub nimekirjast, valimistulemuse põhjal, nendesse ametitesse.
Usume oma kandidaatidesse ja austame vallakodanike otsust!
Viimistlesime lõpuni ka oma läbimõeldud valimisprogrammi ja saame seda esitleda 24.septembril.

Kandidaatide ringkonnanimekiri koos registreerimisnumbritega kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

101 Marko Aatonen

102 Tõnu Aavasalu

103 Jüri Hansen

104 Tauno Kais

105 Rein Kohv

106 Jan Kraner

107 Kadri Linder

108 Romeo Mukk

109 Arnold Pastak

110 Madis Randaru

111 Andris Sild

112 Siret Tuurmaa

113 Olev Umsar

114 Andres Vinni

Kandidaatide nimekiri Ühine Tee

Kogukonna väärtusest

Kirjutanud: Kõpu Põhikooli õpetaja, meie valimisliidu ja kogukonna aktiivne liige Kadri Linder.
 
99. õppeaasta ajaloolises Suure-Kõpu mõisa peahoones sai väärika lõpu.
Esimest korda lõpetati 1.-8. klasside kooliaasta õues – toimus kontsert – piknik, kus tunnustati parimaid õppureid ja kooliõpilased esinesid külalistele laulude ja pillimänguga. Minu jaoks oli see 14. tööaasta siin koolis – minu kodukoolis, kus on õppinud minu vanavanemad, vanemad, mina ise ja praegu minu enda lapsed ka.
Kontsert – piknik oli imeline kummardus lõppenud kooliaastale, mis meist mitteolenevatel põhjustel oli taaskord eriline. Mul on õnn töötada nii mõnusas ja inspireerivas õhkkonnas – hubane mõisakool, kus jagatakse rõõme ja muresid, innustatakse üksteist ning peetakse lugu elutervest huumorist. Mind ümbritsevad särasilmsed ja positiivsed lapsed, kellega oma teadmisi ja mõtteid jagada ning keda ärgitada avastama neid ümbritsevat. Tänan südamest kõiki kogukonnaliikmeid, kes ühel või teisel moel meie kooli ellu panustavad – ole sa õpilane, lapsevanem, vanavanem, õpetaja või mõne avaliku mõisakooli ürituse külaline – sa oled oluline.
Kool, eriti väike maakool, on kogukonna süda – koht, kus põimuvad erinevad põlvkonnad, sünnivad uued ideed ja hakkab kooruma tulevaste täiskasvanud kogukonna liikmete olemus.
Mul on suur au olla üks väike mutrike selles suures süsteemis.
 
 

Küsitluse seis 01.06.2021

Küsitluse hetkeseis.
Kõige rohkem muret valmistab meie valla inimestele teede olukord ja selle põhjal on välja toodud mustkatte vajadus kruusateedele. Auklikud teed põhjustavad kindlasti autode purunemist, tolm teeb võimatuks elamise kruusatee ääres ja kevadised teelagunemised muudavad paljud kruusateed läbitamatuks. Vaja on tulevikus panustada teede uuendusse, sest see mõjutab meid kõiki.
Teise suurema probleemina on välja toodud Suure-Jaani Kooli renoveerimist. See oli ka valdade ühinemise ajal endise Suure-Jaani valla tähtsaim suurem investeering. Suure-Jaani koolihoone on hästi teeninud oma piirkonda enam kui 50 aastat. Meie valda on asunud elama ühe enam noori peresid, kes väärtustavad maapiirkonnas elamist. Vaja on luua noortele kaasaegne koolikeskkond, kus kõigil hea õppida. Üle riigi on uuendatud ja ehitatud mitmeid uusi koolimaju. Võtame eeskuju parematest lahendustest ja teeme Suure-Jaani koolimaja korda.
Kolmanda teemana on kiire interneti paigaldamine. Oleme nõus, et ajal mil paljud kodud on muutunud kodukontoriks või õppimisruumiks, on kiire interneti olemasolu möödapääsmatu. Sellega tuleb tõsiselt tegeleda.
Inimeste poolt on tõstatatud ettepanekutena veel Lahmuse kooli renoveerimine, kergliiklusteede rajamine ja mõne objekti lisamine Võhmasse.
Ootame jätkuvalt ettepanekuid augusti lõpuni, kui teeme lõpliku nimekirja.
Täname vastajaid, kes aega on leidnud. Kes ei ole veel jõudnud, leiab küsitluse siit:
 
 

Emadepäeva tervitus

Pressiteade valimisliidu moodustamise kohta

08.04.2021.a

Põhja-Sakala valimisliit Ühine Tee peab tähtsaks igat inimest, kes vallas elab või töötab

Eelmise aasta septembris sai kokku tuumik, kes panid aluse valimisliidule Ühine Tee. Need olid Arnold Pastak – pikaaegne Suure-Jaani volikogu esimees, Jüri Hansen – koolijuht ja hariduselu eestvedaja, Kadri Linder – Kõpu piirkonna haridus- ja kogukonna elu eestvedaja, Romeo Mukk – Kuhjavere külavanem ja kogukonnaliikumise eesvedaja, Andres Vinni – ettevõtja ja Metsküla piirkonna eest heaseisja, Madis Randaru – ettevõtja ja kultuurisõber ning Tõnu Aavasalu – ettevõtja ja Suure-Jaani valla viimane vallavanem. Lisaks mitmed tublid abilised, kes oma jõu ja nõuga aitasid programmi kokku panna.

 

Meie sooviks on kaasa rääkida valla arengus, teha seda oma kogemuste ja oskuste abil. Väärtustame igat inimest, kes meie vallas elab või töötab. Loome elukeskkonna, kus on mõnus elada, õppida, töötada ja ka vanaduspõlve veeta.

Meie ajalugu ja kultuurpärand vajavad hoidmist ja edasi arendamist. Just traditsioonid on need, mis aitavad mõista meie olemust. 

Valda tuleb juhtida avatult ja rahvast kaasates. Ametnikud on selleks, et meie inimesi teenida ja aidata. Kulutused valitsemisele peavad vähenema. 

Meie programmist ja mõtetest loe täpsemalt kodulehelt www.yhinetee.ee või Facebooki lehelt.

Kui ka sinul on soov kaasa rääkida valla arengus ning leiad, et meie mõtted ja väärtused sobivad sinu omadega kokku, siis liitu meiega ja anna oma panus.

Põhja-Sakala valimisliit Ühine Tee läheb sügisel oma nimekirjaga kohalikele valimistele. Tõnu Aavasalu: „Eesmärgiks oleme võtnud kokku saada nimekiri, kus on 25–30 kohaliku elu eestvedajat ja loodame saada volikogus vähemalt 11 kohta.”