Valimisprogramm

Teeme üheskoos elu vallas mõnusaks!

Armsad valijad, teie otsustate, kes jätkavad meie valla elu edendamist järgmisel neljal aastal.


Usume, et oleme oma tänaste tööde ja tegemistega teeninud teie usalduse.

Põhja-Sakala vald  on turvaline ja ilus paik elamiseks, töötamiseks ning puhkamiseks.  Meil on palju loodus- ja kultuuriväärtusi, mida edasi anda  järgmistele põlvedele. Meil on palju traditsioone. Läbi aastate on Suure-Jaani Muusikafestival tutvustanud piirkonna inimestele klassikalist muusikat.  Festivalist on saanud meie valla tähtsündmus, mis on piirkonda ka külalistele tutvustanud. Noortele on vallas loodud kaasaegne noortekeskus filiaalidega igas piirkonnas. Välja on arendatud vee- ja kanalisatsioonivõrgud, pidev hajaasustuses olevate majapidamiste teede parendamise ja kaevude rajamise toetamine on paljude elamistingimusi parandanud. Kiire interneti ühenduste rajamise toetamine on meie inimestele maailma lähemale toonud. Ürgne ja puutumata loodus ning vaatamisväärsused  on kindlasti  põhjused, miks meie valda külastada.

Ühtse ja tugeva meeskonnana piirkonda arendades suudame  muuta  elu paremaks. Soovime, et meie vallas  oleks kõigil hea: vanematel eneseteostust pakkuv ja tasuv töötada, noorematel turvaline ja arendav kasvada, õppida ning huvitegevuse ja  vaba aja sisustamisega tegeleda, eakatel meeldiv pensionipõlve pidada. 

Valla  terviklik areng, mis tugineb igapäevasele mõistlikule ja tasakaalukale  juhtimisele, vajab sihikindlust ja arukaid otsuseid. Põhja-Sakala vajab meie ühist tegutsemist. Ettevõtjad saavad panustada tulemuslikumasse töösse, mis võimaldab maksta inimestele suuremat palka – ja seeläbi ka suurendada valla tulusid. Kultuurirahvas saab panustada meie pärandi jäädvustamisse ja edendamisse. Laste ja noortega tegelejad suudavad koostöös luua õpi- ja tegutsemisõhkkonna, kus loovus, ise mõtlemine ja tegemine on normiks.  Toetame tegusaid kodanikeühendusi ja noorteorganisatsioone ning eakate seltskondi, kes valla arengule igaüks omal viisil ja vabatahtlikult kaasa aitavad. Meil  on palju, mida saab paremaks teha ka väikese rahaga, kui on piisavalt tahtmist. 

Oleme  jätkuvalt  valmis tegutsema ja võtma meie valla hea arengu eest vastutust.


Ühine koostöö nelja ühinenud omavalitsuse vahel 

 • Jätkame teenuskeskuste tööd Kõpus, Kõos ning Võhmas 

 • Jätkame vallakeskuse arendamist Suure-Jaanis

 • Toetame ja arvestame iga piirkonna eripäraga 

 • Toetame küla- ja seltsitegevust

Hoolime meie ettevõtjatest  ja  jätkame  ettevõtluskeskkonna arendamist!

 • Toetame ettevõtjate koostööd

 • Tunnustame ettevõtjaid 

 • Loome koos ettevõtjatega uusi töökohti

 • Oleme ettevõtjate jaoks olemas ja aitame lahendada nende probleeme


Igale lapsele head arenguvõimalused!

 • Kodulähedane lasteaed ja algharidus igale lapsele

 • Kaasaegne ja sõbralik õpikeskkond põhikoolis

 • Võimalusterohke huviharidus meie noortele

 • Tasuta õpilastransport kooli ja huvihariduses osalemiseks

 • Ranitsatoetus igale kooliteed alustavale lapsele 

 • Toetus noorteorganisatsioonide tegevusele

 • Suure-Jaani Kooli õppehoone  arhitektuurikonkursi korraldamine ja võimalikult kiire ehitamine


Teed paremaks, ühistransport mugavamaks!

 • Viime igal aastal vähemalt 5 km vallateid mustkatte alla

 • Hoiame jätkuvalt  talvel  teed lumevabad

 • Teeme tolmutõrjet külades majade juures

 • Otsime koostöövõimalusi Maanteeametiga riigiteede parendamiseks

 • Otsime koostöös Ühistranspordikeskusega uusi ja kodanikele paremaid lahendusi bussiliikluse korraldamiseks 


Teeme elukeskkonna turvalisemaks ja sõbralikumaks!

 • Uuendame avalikud  spordi- ning mänguväljakud

 • Uuendame tänavavalgustust

 • Laiendame videovalve ala üle valla territooriumi

 • Rahastame politsei lisapatrulle ning abipolitseinike ja vabatahtlike päästjate tegevust


Teeme Suure-Jaani muusikalinnana tuntuks!

 • Koostöös Rahvusvahelise Artur Kapi Ühinguga ehitame välja loomekeskuse Andekoda

 • Jätkame koostööd Eesti Kontserdiga ning Eesti Muusika-  ja Teatriakadeemiaga  väärtmuusika tutvustamisel Põhja- Viljandimaal

 • Suurendame noorte kohalike muusikute osakaalu muusikafestivalil

 • Loome uusi võimalusi muusika õppimiseks